Místo vašeho trvalého pobytu

Např. 777 xxx xxx

Uveďte o jakou pozici by jste měl zájem.